Poparcie Kandydata Demokracji Bezpośredniej – Pawła Tanajno na Prezydenta RP

Poparcie dla Kandydata na Prezydenta RP

Dyskryminacja w polskich szkołach

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest dyskryminacja w szkołach. Dzieci i młodzież często stygmatyzują innych uczniów i uczennice. Występuje duży brak tolerancji i zrozumienia dla inności, dla innej narodowości, koloru skóry, religii, płci, wyglądu czy orientacji seksualnej.

W przeprowadzonym badaniu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej uczniowie i uczennice mówią o sposobach w jaki reagują na osoby przez nie nieakceptowane. Jest to odrzucanie, ignorowanie, niechęć,

Czytaj dalej

W piątek, 24 października, na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się Konferencja Kobiet Polska-Wenezuela: Nasze drogi do równości. Wenezuelskie i polskie polityczki i działaczki społeczne rozmawiały o walce o równe prawa dla kobiet toczonej w obu krajach.

W piątek, 24 października, na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się Konferencja Kobiet Polska-Wenezuela: Nasze drogi do równości. Wenezuelskie i polskie polityczki i działaczki społeczne rozmawiały o walce o równe prawa dla kobiet toczonej w obu krajach.

Konferencję otworzyły wystąpienia Adriany Alejandry Gottberg Gil, chargé d’affaires a.i. Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, Iwony Piątek, przewodniczącej Partii Kobiet, dr Urszuli Ługowskiej, wicedyrektor ds. naukowych Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz Catalin Herrera, Członkini Rady Starszych plemienia Indian Warao i członkini Zarządu Rady Indian Wenezueli (CONIVE).

 Polki i Wenezuelki debatowały w pięciu panelach tematycznych poświęconych problemom obecności kobiet

Czytaj dalej

Nasze drogi do równości. Polki i Wenezuelki będą rozmawiały o statusie kobiet w ich krajach

Na konferencji posłuchamy dyskusji polskich i wenezuelskich ekspertek, które dyskutować będą o roli i pozycji kobiet w różnych obszarach życia, w ich krajach.

Dowiemy się jaki udział we władzach mają Polki, a jaki Wenezuelki.

Posłuchamy także jakie prawa w poszczególnych krajach przysługują kobietom dyskryminowanym i tym które doświadczają przemocy.

Jak wygląda edukacja seksualna, dostęp do środków antykoncepcyjnych. 

Porozmawiamy o aktywności

Czytaj dalej