LIST OTWARTY PARTII KOBIET W SPRAWIE RATYFIKACJI KONWENCJI O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ

 

W obliczu konserwatywnej polityki polskich środowisk parlamentarnych, posługującej się absurdalną i niezrozumiałą argumentacją w sprawie – wydawałoby się – oczywistej, jaką jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, przemocy domowej oraz pełna ochrona ofiar tej przemocy, nie możemy dłużej milczeć. Jesteśmy głęboko dotknięte i oburzone sytuacją wokół ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Polska jest

Continue reading

Konkurs na nową nazwę

Partia Kobiet przygotowuje się do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych.

Wobec nowych wyzwań Zjazd Krajowy zdecydował o możliwości zmiany  nazwy ugrupowania.                                                             

Ogłaszamy konkurs na najlepszy pomysł!

Partia Kobiet powstała z myślą o wzmocnieniu reprezentacji kobiet na arenie politycznej. Z założenia miała być partią stworzoną przez kobiety i dla kobiet. Partią celu, a celem było wprowadzenie do polityki kobiecego punktu

Continue reading

VI Krajowy Zjazd Partii Kobiet w Katowicach

Dnia 28.06.2014 roku odbył się w Katowicach VI Zjazd Partii Kobiet.

Przeprowadzono wybory władz partii, wprowadzono zmiany do statutu i debatowano nad zbliżającymi się wyborami samorządowymi oraz parlamentarnymi.

Zjazd Krajowy PK podjął decyzje o  samodzielnym starcie PK w wyborach parlamentarnych, natomiast w wyborach samorządowych członkinie i członkowie PK startować będą z komitetów obywatelskich z zachowaniem tożsamości partyjnej.

WESPRZYJ Z NAMI KOBIETY ZA KRATAMI

W maju nasza koleżanka Elżbieta Jachlewska wspólnie z Robertem Biedroniem oraz działaczkami społeczno-politycznymi odwiedziła Zakład Karny dla Kobiet w Czersku. Spotkanie było nieformalne. Rozmawiano o niepokojach, o braku nadziei, o chęci zmiany dotychczasowego życia i o samotności.

KOBIETY WIĘŹNIARKI.

Niespełna 3% populacji więziennej stanowią kobiety.
Około 35% kobiet jest skazanych za morderstwo. Większość z nich zabiła swojego partnera, wcześniej będąc

Continue reading

List Zarządu PK do Ministra Zdrowia – w sprawie podpisania przez polskich lekarzy klauzuli sumienia, która godzi w zdrowie i życie pacjentów i pacjentek.

Dalej pracujemy, zgodnie z naszymi ideami, przekonaniami i zasadami.

 

Nie napawa optymizmem frekwencja wyborcza ani sam wynik wyborów.

Nikt jednak nie spodziewał się, że będzie łatwo. Przed nami nadal dużo pracy.

Wiemy, że nic nie zadzieje się samo – trzeba więc  iść do przodu.

Bardzo dziękujemy wszystkim wyborcom i wyborczyniom którzy oddali swój głos na nasze kandydatki i kandydatów, a także na naszych koalicjantów z listy Zielonych.

Jesteśmy

Continue reading